Allting går – Stundom Samler vol. 1

stundom-samler-label-digital

Stundom Records første samleskive trykt på vinyl i 300 eks. Ulike foto på alle cover, av Torleif Kvinnesland, Dev Dhunsi, Lilliane, Tormod Ytrehus, Bård m.fl..

Illustrasjoner av Martewj.


Stream.
Vinyl.